Buyer Persona Template.

Een Buyer Persona Template helpt jou focus aan te brengen in je marketing aanpak en zodoende de ROI van je marketing activiteiten te verbeteren. Ons buyer persona template geeft jou alle handvatten om de juiste boodschap aan de juiste doelgroep te koppelen!

Thanks voor je interesse in onze Buyer Persona Template. We hebben hem direct naar het door jou opgegeven e-mailadres toegestuurd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inhoud Buyer Persona Template:

dienst / product

Voor welke specifieke dienst of product geldt deze persona.

Demografische kenmerken

Aan welke demografische kenmerken voldoet de persona?

Dagelijkse uitdagingen

Wat zijn de dagelijkse uitdagingen en hoe kun je daar vervolgens op inspelen?

Eventuele bezwaren

Wat zijn eventuele bezwaren (en alternatieven) en hoe kun je daar vervolgens op inspelen?

Aankoopcriteria

Aan welke voorwaarden moet jouw dienst of product voldoen?

Verwachtingen

Welke problemen moet jouw dienst of product oplossen?

Plan direct een meeting