ITQ

Vanaf begin 2022 schalen Bambuu en ITQ samen het marketingbeleid op van deze snelgroeiende IT-dienstverlener. Wat was de bedoeling, hoe hebben we het aangepakt en wat is de stand van zaken nu?

ITQ

Vanaf begin 2022 schalen Bambuu en ITQ samen het marketingbeleid op van deze snelgroeiende IT-dienstverlener. Wat was de bedoeling, hoe hebben we het aangepakt en wat is de stand van zaken nu?
ITQ
Case Study

ITQ, grip op groei!

ITQ voorziet de komende jaren een verdubbeling van de omzet. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor ze ook de marketingstrategie en -aanpak aan wilden pakken. Aan Bambuu de taak om daar samen met ITQ, in teamverband, vorm aan te geven. We zijn een jaar verder en delen graag hoe we een succesvolle samenwerking ontwikkeld hebben.

Bedrijfsprofiel

ITQ is een in 2001 opgericht IT-consultancy bedrijf met een focus op het gehele VMware-productportfolio en drie hoofddiensten: Professional Services, Support Services en Managed Services. Ze helpen hun klanten van strategie tot uitvoering met vijf oplossingen die nauw aansluiten bij VMware. Adviseren, ontwikkelen én constant optimaliseren, zijn hierbij de takken van sport. Vanuit meerdere Europese vestigingen worden zo'n 450 opdrachtgevers geserviced door ruim 150 'vakidioten'.

Aanleiding

ITQ groeit zeer snel. Dit vraagt om een zeer snel ontwikkelende marketingaanpak. Bambuu is aangehaakt om enerzijds te helpen met het ontwikkelen van een strategisch framework mét vertaling naar praktische implementatie. En daarnaast de bestaande marketing afdeling aan te vullen met nodige capaciteit en expertise.

Het onderliggende doel van ITQ is om steeds meer een servicepartner te worden van haar opdrachtgevers. Deze managed services proposities zijn volop in ontwikkeling, wat vraagt om het constant laden van aangescherpte positionering richting de markt. Daarbij is het belangrijk om de groei constant te faciliteren met nieuwe (en vooral de juiste) business opportunities.

Traject

Samen met het MT van ITQ zijn we aan de slag gegaan met het Marketing Strategie Canvas. In een drietal workshopsessies hebben we samen een concrete roadmap ontwikkeld voor de komende drie jaar. Waar wil ITQ uitkomen als organisatie, hoe gaan we marketing optimaal laten ondersteunen? Hieruit is een roadmap gekomen, aangevuld met duidelijke bouwblokken voor het ontwikkelen van het marketingbeleid. Voorbeeld van een bouwblok: de best vindbare partij in de markt worden rond hun dienstverlening.

Daarbij hebben we ook gekozen om eerst met één Product Markt Combinatie aan de slag te gaan, in Nederland en hiervoor een volledige marketing funnel op te zetten. Met de learnings hieruit zijn we ook andere PMC's (en landen) aan gaan vallen. Door deze agile aanpak kunnen we maximaal profiteren van lessons learned en zijn we sneller op stoom.

De jaren voorafgaand aan onze samenwerking heeft marketing zich voornamelijk ingezet op Product Leadership rondom de VMware producten. De vernieuwde en ingezette strategie, Customer Intimacy, is door Bambuu omarmd en wordt vertaald naar een pragmatische aanpak/uitvoer.

Aanpak

Met een heldere stip op de horizon, zijn we op zoek gegaan naar een eerste topic om aan te pakken. Dit is geworden: IT-security. Een zeer belangrijk thema voor ITQ én haar opdrachtgevers. Rond dit thema is een complete funnel uitgewerkt, welke loopt van eerste zichtbaarheid via socials, tot aan leadgeneratie en uiteindelijk lead-to-sales-nurturing via Marketing Automation.

Hiervoor is een vertaalslag gemaakt die direct aansluit op de interessesfeer van de doelgroep, met als titel: Verdedigen tegen hackers? Denk als een hacker! Dit thema is aangekleed met duidelijke uitleg van ITQ’s specialisten over stappen die hackers zetten om binnen te komen. Hierbij is een creatieve doorvertaling gemaakt naar een filmposter-concept, waarmee we grootschalig de markt in zijn gegaan. 

Eind 2022 zijn we hiervoor genomineerd bij Content Marketing The Awards. Lees meer over de case.

Team

We hebben een ervaren marketing team vrijgespeeld om samen te werken met het marketing team van ITQ. Afhankelijk van de propositie, waren ook de product experts onderdeel van het team om ook inhoudelijk de juiste informatie te kunnen delen. 

Hennie, Djenti en Ardin hebben het afgelopen jaar nauw met ITQ samengewerkt om de taken te verdelen en de ontwikkeling van content, campagnes en proposities ook succesvol uit te kunnen voeren. Daarbij zijn ook Dennis en Rien ingevlogen om, aanvullend aan de reguliere samenwerking en marketingaanpak, te werken aan design (Rien) en projectmatige campagnes (Dennis). Zo is Rien druk met het vernieuwen van visuals en video’s die we kunnen gebruiken in campagnes. En Dennis is, samen met het cloud-native team van ITQ aan de slag gegaan met het ontwikkelen en vermarkten van een nieuwe propositie die gelanceerd werd op VMware Explore in Barcelona. Daarnaast heeft hij ook op detacheringsbasis gewerkt aan het handjes en voetjes geven van de verdere professionaliseringsslag die nodig is om ITQ te ondersteunen bij het behalen van de bedrijfsdoelen. 

Uitkomsten

De eerste opzet zorgde al snel voor grote rumour around the brand, extra traffic, aanvragen, downloads én sales contacten. Over exacte aantallen etc. kunnen we geen mededelingen doen. Wel kunnen we melden dat de gefinetunede aanpak inmiddels is uitgerold over meerdere PMC's en meerdere landen. De basismachine die ontwikkeld is rond security, vormt hiervoor het uitgangspunt. Aan de achterkant wordt alles samengeknoopt in heldere dashboarding met data insights. Ieder kwartaal evalueren we de aanpak, pakken we weer de stip erbij en bepalen we de stappen voor het kwartaal erop.

Vanuit ITQ wordt opgemerkt dat campagnes en content soepel(er) tot stand komen en sales met meer ‘opgewarmde’ leads gesprekken kan voeren. Daarbij krijgen zij ook intern vragen van propositie-eigenaren om, samen met Bambuu, nieuwe proposities in de markt te mogen zetten. “Een succesvolle samenwerking, waarbij we echt werk hebben gemaakt van een ‘partner-samenwerking’ in plaats van een leveranciersrelatie” aldus Bertwin Oudenampsen, marketing manager bij ITQ.

Naast de corporate marketing zijn we inmiddels ook gestart met recruitment marketing. Immers: het aantrekken van de juiste talenten in het tempo waarop ITQ dit wil, is misschien nog wel een grotere uitdaging!

Bij ITQ geloven we in een langdurige samenwerking met leveranciers. We willen samen de reis aangaan waarin de ‘leverancier’ opschuift naar ‘partner’ die ons gevraagd en ongevraagd adviezen geeft, meedenkt en de ruimte voelt om nieuwe concepten voor te stellen en te ontwikkelen. Afspraken maken, van elkaar op aan kunnen, en een ‘doe wat je zegt mentaliteit’, horen hierbij. Binnen het partnership met Bambuu werken we nauw samen om ITQ marketing naar het volgende niveau te brengen en gaan we hard vooruit.

Bertwin Oudenampsen
Bertwin Oudenampsen
Marketing Manager

Interesse in onze aanpak? Laat Bambuu meekijken met je uitdagingen.

Bekijk of je in aanmerking komt voor een vrijblijvende nulmeting door onze specialisten.

Interesse in onze aanpak? Laat Bambuu meekijken met je uitdagingen.

Bekijk of je in aanmerking komt voor een vrijblijvende nulmeting door onze specialisten.