&niped

"Met Bambuu hebben we in rap tempo een professionaliserings slag kunnen maken"

&niped

"Met Bambuu hebben we in rap tempo een professionaliserings slag kunnen maken"
&niped
Case Study

Innoveren tijdens de crisis - schakelen en schaken.

Hoe kunnen we onze doelgroepen beter segmenteren en slimmer gebruik maken van onze database om zowel nieuwe als bestaande klanten beter te bedienen? Zodoende een efficiëntere en slimme marketingstrategie te ontwikkelen, waar commerciële kansen worden benut, met oog voor een gezonder Nederland op de werkvloer.

&niped is een autoriteit op persoonlijke preventie in Nederland, met een onafhankelijke en betrouwbare meting (de Persoonlijke Gezondheidscheck). Met bevlogen adviseurs werken ze aan een gezonder Nederland door organisaties en overheidsinstellingen te helpen om de vitaliteit, inzetbaarheid en productiviteit van hun medewerkers te verhogen.

De meest belangrijke benadering van de markt is voor &niped via werkgevers. Echter, de website was voor B2B volledig geïntegreerd in de B2C website onder naam Persoonlijke Gezondheidscheck en er bestond er een verouderde website van &niped. Het verhaal van &niped was daardoor onderbelicht met als gevolg onvoldoende zichtbaarheid en vindbaarheid binnen de doelgroep. Hierdoor was er onvoldoende inzicht in de klantreis van de zakelijke markt, beperkt onderscheid te maken in doelgroepen en onvoldoende grip op de huidige marketingactiviteiten.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een E-health platform voor persoonlijke preventie, een initiatief van &niped. Dit concept stelt mensen op een laagdrempelige manier in staat om de regie te nemen over de eigen gezondheid. De consument wordt gestimuleerd zelf meer verantwoordelijkheid voor een gezondere levensstijl te nemen en zo gezondheidsproblemen te voorkomen.

Fase 1: Een nieuw fundament voor de lange termijn

Bij de start van de samenwerking hebben we de wensen in kaart gebracht van &niped. Als eerste actie hebben we de verouderde website van &niped en de B2B propositie losgetrokken van de B2C omgeving. Hiervoor hebben we twee verschillende websites (niped.org en zakelijke gedeelte van persoonlijkegezondheidscheck.nl) geïntegreerd naar één nieuwe website, volledig gericht op de zakelijke markt.

Voorafgaand aan de migratie is er een uitgebreid zoekwoorden onderzoek gedaan. Dit is gebruikt om de nieuwe website structuur te bepalen (zowel menu als hiërarchisch), pagina’s (mogelijk) te hernoemen en de contentstrategie voor de lange termijn te bepalen.

Door de huidige pagina’s goed te mappen en redirecten naar de nieuwe omgeving hebben we een vliegende start kunnen maken met behoud van de organische posities in de zoekmachines.

Fase 2: Het uitbouwen en verbreden van de bestaande strategie  

Na een succesvolle migratie van de bestaande pagina’s, websites en lopende advertenties zijn we gaan bouwen aan de strategie. Vanuit de behoefte om een marketing funnel van kop tot staart op te tuigen en inzicht te geven in de effectiviteit van alle marketinginspanningen is meetbaarheid essentieel. Dit is direct doorvertaald naar een strak KPI dashboard met behulp van Data Studio, waar de meest belangrijke metrics worden weergegeven in een management rapportage. Begrijpbare taal voor de klant en inzicht in de resultaten op hoofdlijnen. Gekoppeld aan alle mogelijke bronnen, zoals de website, Google Ads en Facebook.

Hoewel Preventief Medisch Onderzoek (PMO) verplicht is om aan te bieden als werkgever is er weinig toezicht of controle. Daarnaast is het belang van een gezonde organisatie en bewustwording met voordelen een belangrijk speerpunt om PMO onder de aandacht te brengen. Naast de bestaande pull strategie hebben we verschillende slimme acties bedacht om de doelgroep te activeren. Triggers op de website zoals downloads en optimalisaties van de bestaande pagina’s zorgen voor leads, die met een aantal opvolgingen per mail verder worden opgewarmd voor sales.

Fabian Slosse van Bambuu: “Het is bijzonder fijn om te werken voor een innovatief en vooruitstrevend bedrijf als &niped met gezondheid en vitaliteit op de agenda. &niped is enorm betrokken in het proces en integreren alle marketingactiviteiten direct binnen de organisatie, met opvolging van leads en terugkoppeling op behaalde resultaat. Echt top!”

Innoveren tijdens de crisis - schakelen en schaken

Bij de start van de samenwerking kwam corona al vrij snel om de hoek kijken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vooruitstrevende bedrijven het sterkst uit een crisis tijd komen. Om op de veranderende situatie in te spelen hebben we het ritme van de meetings en contactmomenten verhoogd, zodoende snel bij te kunnen sturen en versneld nieuwe modules te lanceren.

Binnen Nederland is de anderhalve meter samenleving inmiddels een bekende term en komt de economie (langzaam) weer op gang. In het streven naar maximale gezondheid, veiligheid en inzetbaarheid van medewerkers biedt &niped een antistoffentest voor bedrijven om inzicht te geven wie in de organisatie antistoffen hebben. Daarnaast is er voor gekozen om een module die eerder was ontwikkeld, genaamd JOYN ME, versneld te lanceren. Waar de eerdere propositie vooral was gestoeld op activaties op het werk, is de app van JOYN ME ingezet voor fysiek en mentale gezondheid. Door verbonden en actief te blijven met collega’s tijdens fysieke afstand.

Door de crisis is er flink agile gewerkt en is de wendbaarheid van beide partijen cruciaal. Als organisaties zijn &niped en Bambuu in staat geweest om snel tactisch en strategisch te schakelen.

Beide modules hebben we op korte termijn voorzien van de marketingmachine met activaties op een goed converterende pagina, soft (download) en harde (offerte) triggers. En verder ingericht met pull marketing op relevante zoektermen (organisch en betaald) en push marketing naar de gewenste doelgroep op social kanalen met opvolging door mailings en sales.

Fabian Slosse: “Als organisaties leren we elkaar steeds beter kennen en gaan we efficiënter te werk bij het starten van acties en uitwerken van nieuwe ideeën. Prettig teamwork!”

"Met Bambuu hebben we in rap tempo een professionaliseringsslag kunnen maken! Er wordt écht meegedacht en snel geschakeld bij nodige koerswijzigingen. We zijn erg tevreden met deze samenwerking!"

Mireille Besseling
Mireille Besseling
Marketing & Communicatie Adviseur bij &niped

Fase 3: Uitdagingen (YES!) en toekomstvisie

In tijden van crisis blijft het belangrijk om vooruit te kijken. Door nog dieper in de klantendatabase te duiken, segmenteren we alle profielen om de sales afdeling nog beter te ondersteunen. Met als doel om de klantretentie te verhogen. Het CRM systeem moet daarbij naadloos aan gaan sluiten op de activaties en automations binnen ActiveCampaign. Waar bevindt de bestaande klant zich in de klantreis? Waar heeft hij behoefte aan? Wat is het laatste contactmoment geweest? Hoe kunnen we die klant verder helpen? Alles gaat om het communiceren van de juiste boodschap aan de juiste persoon op het juiste moment… en dan bij voorkeur automatisch, maar wel (deels) persoonlijk. De inzichten en learnings uit het KPI dashboard gebruiken we om de bestaande marketingstrategie verder uit te bouwen. Door alle activaties in de gehele klantreis ontstaat het flywheel waar we naartoe werken.

Fabian Slosse: “De flywheel strategie zet je in om het maximale uit je bestaande klanten te halen. Waar een funnel van marketing naar sales vrij eendimensionaal is, zorg je met een flywheel voor constante sales uit je tevreden klanten.”

Een PMO en vitaliteit bij je medewerkers is immers niet klaar met een momentopname, maar wil je structureel op de agenda hebben staan binnen je organisatie. Online marketing en automation kunnen hierbij perfect ondersteuning bieden met activaties van de doelgroep. Door een vast ritme en regie in de acties, kijken we naar de nieuwe uitdagingen op korte termijn met een blik op de toekomst!

"Met een start in coronatijd is onze timing best bijzonder te noemen; vergelijkingen met vorig jaar zijn moeilijk te maken, maar we zien een flinke boost in nieuwe aanvragen en leads. Het is juist nu enorm waardevol dat onze activiteiten zichtbaar zijn onder de doelgroep. Een gezond & vitaal bedrijf is belangrijker dan ooit! Bambuu heeft veel tijd gestoken in het leren kennen van ons bedrijf. Zo kunnen zij ons optimaal ondersteunen bij het verspreiden van onze kennis over een gezonde organisatie en onze diensten en producten. En helemaal passend bij onze werkwijze is dit allemaal datagedreven!"

Annabel Splinter
Annabel Splinter
Commercieel Manager bij &niped

Interesse in onze aanpak? Laat Bambuu meekijken met je uitdagingen.

Bekijk of je in aanmerking komt voor een vrijblijvende nulmeting door onze specialisten.

Interesse in onze aanpak? Laat Bambuu meekijken met je uitdagingen.

Bekijk of je in aanmerking komt voor een vrijblijvende nulmeting door onze specialisten.